Sport

Egyre többen vallják, hogy a sportolás a szabadidő eltöltésének egyik legszórakoztatóbb, legegészségesebb módja. A sport szorosan összefügg az egészséggel és az életminőséggel. A sportoló kimozdul abból a környezetből, melyben napjainak nagy részét tölti, azért, hogy egy számára kedves tevékenységet űzzön – ez mindenképpen változatosság. A sport kollektív élményekhez juttat, a közösséghez tartozást erősíti.

Sport közben mindemellett társaságban is van az ember, méghozzá egy olyan társaságban, mellyel hasonlóak a preferenciái. A sport, a mozgás javítja a vérkeringést, endorfinokat termel, így jelentősen javítja a kedélyállapotot.

A rendszeres mozgás növeli a szervezet ellenálló képességét, és így csökkenti a betegségekre való hajlamot. Mindezek a tényezők nem csupán a testre, de a lélekre, a kedélyállapotra is igen kedvező hatást fejtenek ki. Kimondhatjuk, hogy a rendszeresen sportolók mindezen okoknál fogva kevéssé hajlamosak olyan neurotikus betegségekre, mint pl. a depresszió. Fontos, hogy a gyermekek már kisgyermek korban megismerjék ezeket a lehetőségeket, alternatívát kapjanak a dohányzás, alkoholizálás, drogfogyasztás megelőzésére, egészséges életmódra nevelésre.

Az állatokkal, köztük a lóval való foglalkozás az emberek nagy részére igen pozitívan hat. Az állat feltétel nélkül képes szeretni és megbízni az emberben. Mindenképpen szeretetet sugároznak vissza és sikerélményt nyújtanak. Az állatokkal való törődés nem csak a hangulatot, hanem a vérkeringést is javítja, stabilizálja a vérnyomást, aktivizálja a depressziós betegeket. Kialakítja azt a tudatot, hogy milyen felelősnek lenni valakiért.

Bizonyított tény, hogy a ló és a lovaglás által kiváltott pozitív lelki hatások, és különleges mozgásfolyamatok nem csak az egészséges szervezetre fejtenek ki pozitív hatást, hanem a különféle egészségügyi problémákat is képesek orvosolni. A lovaglás segítségével olyan betegek egészségi állapotát tudják javítani, amelyre korábban nem volt lehetőség.

 

Természet

A lovaglás segít közelebb kerülni a természethez, mely napjainkban sok gyermek számára csupán a hétvégi kirándulások, vagy a nyári táborok színhelye, mindennapi életükhöz semmi köze sincs. Bár megtanulják, hogy az ember létfeltétele a tiszta levegő, melyet az erdő termel számára, magától értetődő szükségszerűségnek érzik, ha az erdőt egy új városrész, vagy ipartelep létesítése miatt kivágják.

A természetközpontú nevelés feladata ezért lehetőséget és segítséget biztosítani a gyerekek számára, hogy megtapasztalhassák, megismerhessék és megszerethessék a természetet, hogy értékrendjükbe alapvető értékként épüljön be. Egy újfajta hozzáállást kell kialakítani, melynek az elemei: a megértés, a szeretet és a felelősségérzet.

Rá kell érezniük a gyerekeknek, hogy az élőlények sokféleségükkel együtt egyformán értékesek, minden élőlény egyenrangú és ez az emberi társadalomra is érvényes.

 

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.”

A lovaglás

A lovaglás különösen jó hatással van a gyerekek fejlődésére:

A lovassport sokszoros igényt elégít ki: az állatok révén közel kerülünk a természethez, nyugtató, lélekerősítő hatása közismert. Jótékonyan hat a pszichés és testi fejlődésre. Szabadtéri sport lévén az aktív pihenés egyik legjobb formája. Nincs még egy szabadidősport, melynek hatása ennyire összetett.

A lovaglás hatásai:

 • ismereteket ad
 • jártasságokat, készségeket alakít ki
 • képességeket fejleszt
 • figyelem, gondolkodás fejlődése
 • élmény és tapasztalati kör bővülése
 • önbizalom, függetlenség, önkifejezés, életöröm megjelenése
 • motiváció fejlődése
 • emocionális fejlődés
 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlődése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezető szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlődése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása
 • szabadidő, sport
 • rendszeresség
 • felelősség
 • szabálytudat

 

A lóval való kapcsolat lelki harmóniát kölcsönöz, növeli a mentális aktivitást, jelentősen befolyásolja a személyiség fejlődését. A lovaglás kitűnő pedagógiai eszköz a fiatalok testi-lelki, magatartásbeli fejlesztésére, ezért arra kell törekedni, hogy a lóval minél többen kerüljenek kapcsolatba.

 

A lovaglás fizikai hatásai:

Sokan azt gondolják, hogy a lovaglás nem különösebben megerőltető sport, hiszen szép kényelmesen ülünk a nyeregben. Ez azonban tévedés!  A lovaglás során a test valamennyi izma dolgozik.  A ló csak akkor képes a hátán lévő súlyt egyensúlyban hordani, ha ez a „súly”, a lovas, azt rugalmasan feszes ülésével megkönnyíti.  Helyes ülés esetén a lovas valamennyi ízülete együtt mozog, ringatózik a lóéval. Így valósul meg a harmonikus együttműködés ló és lovasa között.

A ló mozgása ritmusos, egyenletes, rugalmas, háromdimenziós, amely az emberi szervezet számára rendkívül hasznos fizikai hatásokkal rendelkezik:

Fokozza a medence, a gerincoszlop és a vállak mozgékonyságát

Aktivizálja, vagy lazítja a felegyenesedésért, a gerinc tartásáért felelős izmokat

Javítja a mozgáskoordinációt

Fejleszti az izomerőt

Fejlődik a mozgásérzékelés és a tértudatosság, az agyhoz kötött bizonyos funkciók (számolási-, olvasási, beszéd- és írás készség) is jelentősen javulhatnak.

A lovaglás pszichés hatásai:

Azt, hogy a lovaglás milyen érzéseket vált ki belőlünk, tartjuk a lovaglás pszichés hatásának.  Nincs még egy olyan élőlény, amellyel hasonló eredményeket érhetnénk el a közös munka során.

Mivel váltja ki a ló ezt a pozitív lelki hatást?

A ló, a maga fizikai megjelenésével, mozgásával, elegáns viselkedésével ragadja meg a szépségérzetünket.

A szőre, testének melege is kellemes hatással vannak a lelkünkre.

 

A ló és a lovas kapcsolatában:

A lovaglás tökéletes összpontosítást igényel, a környezet szinte teljes kizárásával, ami a feloldódást, a kikapcsolódást jelenti.

A lóval való közös munka dominancia harc is egyben, a rangsorba előrébb álló irányítja a kapcsolatot. Értékmérője a határozottságunknak, magabiztosságunknak.

A ló tettei szerint ítéli meg az embert.  Szeretetre ragaszkodással, erőszakra durvasággal, gondoskodásra bizalommal, zaklatásra lázadással felel.  Érzékeny tükör a viselkedéstanulásunk útján.

A legfontosabb tulajdonságok, amelyeket a lovasnak ki kell fejlesztenie magában a siker érdekében: az empátia, türelem, alázat.

A ló az embernél erősebb, gyorsabb, tömegesebb állat, a közös munka veszélyekkel jár, amelyben megjelenik a kockázatvállalás és felelősségérzet.

A ló visszajelzéseiből a lovas megismerheti önmagát, ami egy reális énkép, és az egészséges önbizalom alapja.

Az igazságosság, következetesség és a mértékkel alkalmazott erő a lovak esetében is elvezet a barátsághoz és a tisztelethez, ez a legfontosabb érzés, amit egy ló érezhet irántunk.

 

Az alapítvány 2007 óta foglalkozik gyermekek lovagoltatásával, óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekekkel egyaránt.

Öt ló áll rendelkezésre a lovas oktatáshoz, mindenkinek a képességéhez megfelelően.

A kezdő lovasok futószáron, a középhaladó gyermekek osztályban, a haladók pedig terepen lovagolhatnak, lovastúra vezető segítségével.

Nemcsak a lovagolni tanítjuk meg a gyermekeket, a feladataik közé tartozik a lovak ápolása, gondozása, etetése, az istálló rendben tartása, ami ezáltal a gyermekek munkára nevelését is segíti.

Összegezve: A lovon való képesség és mozgásfejlesztés alkalmas a gyermekek megismerő képességeinek /észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, nyelv és beszéd/, valamint motoros funkcióinak/ testkép, tartásjavítás, egyensúly, téri tájékozódás, nagy és finommozgások koordinációjának/fejlesztésére. Komplex mozgás stimulációnak is nevezhető.

Sikerrel alkalmazható tartási rendellenességeknél, koncentrációs problémáknál, tanulási nehézségeknél kiegészítő terápiaként, pszichés problémáknál, magatartászavaros, koncentrációs problémákkal küzdő gyermekeknél és jótékony hatást gyakorol az asztmás problémákra is.

A lovaglás fokozza a mentális aktivitást. A megfelelő agyi pályák ingerlése révén hatást gyakorol a memóriára, figyelemre, koncentrációs képességekre.

A lovaglás során a gyerekek és a ló között szoros kapcsolat alakul ki, melynek eredményeként megtanulnak felelősséget érezni egy másik élőlény iránt.

A ló közelléte lehetővé teszi a feszültségek, szorongás oldását, a szeretet kimutatását. A foglalkozások során nő a gyerekek bátorsága, kitartása, céltudatossága, számos pozitív megerősítés, dicséret éri őket.

Egy-egy feladat sikeres végrehajtása örömmel, büszkeséggel tölti el saját magukat. Mindez fokozza az önbizalmukat, önbecsülésüket, segít a pozitív önértékelés, énkép kialakításában.

 

“Fáradozásunk legnagyobb jutalma nem az, amit kapunk érte,
hanem amivé válunk általa!”

 

Már a gyermekek is szabályozott időkeretben, időstruktúrában élik mindennapjaikat, a munka, a tanulás, a pihenés, a szórakozás között. Ez egyfajta életrendet teremt körülöttük, de egyensúlyt a tevékenységek harmóniája adja. Így a szabadidő az életvitel meghatározó tényezője lehet.

Fontos, hogy a gyermek megtanulja a tartalmasan eltöltött szabadidő örömét, hasznosságát, a közös élményét és a helytelenül eltöltött szabadidő kedvezőtlen hatásait.

Az alapítvány a telephelyén létrehozott egy népi, paraszti, lovas eszközök gyűjteményét. Egy olyan múzeumot, ahol a berendezési tárgyakat ki is lehet próbálni, a tárgyak itt életre kelnek.

Kiemelten szeretnénk beépíteni a foglalkozásainkba az agyagozást. Túl azon, hogy az – agyagozás nagyon jól fejleszti a kézügyességet, és elmélyült figyelemre, fegyelemre tanít, más hatása is van a vele kapcsolatba kerülő emberre. Érdekes megfigyelni az agyaggal birkózó gyermekeket. Ösztönösen ráéreznek a formákra, ugyanazokat a díszítéseket alkalmazzák, ugyanazokat a szimbólumokat használják, mint a régi kultúrák népei.  A kollektív tudattalan működik ilyenkor. Az agyaggal való bánás végtelenül kreatív dolog.

A két kéz dolgozik, itt nem lehet a tervező számítógépet segítségül hívni, de még a körzőt, és vonalzót sem, nem lehet lecsalni az összedolgozás vagy a meggyúrás fáradságos munkáját. Az agyag nem tűri a hazugságot. A jól megcsinált tárgyban lélek van. A legnyüzsgőbb gyermek is átérzi a kemencebontás misztériumát. Mert a kemence tüzében újjászületés történik, varázslat, csoda. És csodákra a huszonegyedik században is szükség van.

Szeretnénk ezt a szellemiséget átadni a gyermekeknek és úgy gondoljuk, hogy a múzeum ideális hely az alkotásra.

Reklámok